Malý big band – strieborné pásmo v kategórii do 15 rokov ( dirigent Mgr.art. Martin Židek )
Big band ZUŠ Nováky – strieborné pásmo v kategórii do 25 rokov (dirigent Bc. Martin Peták)
Vanessa Paušurová – cena poroty za spevácky výkon
Děčín, 15. jún 2018

GRATULUJEME a ďakujeme za reprezentáciu!

Shopping cart

close