Adam Putiška : 1.kategória B: Zlaté pásmo

Timea Toronyiová: 1.kategória C: 3. miesto v Zlatom pásme

Martin Obžera: 2.kategória A: 3.miesto v Zlatom pásme

(Mgr. Zuzana Boriková DiS. art. )

Prievidza, 29.11.2018

Ďakujeme a srdečne gratulujeme

Shopping cart

close