Od 9. septembra 2019 vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín:
1. a 3. ročník 1.časti /I. utorok 14.00 – 15.30, piatok 16.00 – 17.30
1 ročník 2.časti/I. streda 14.00 – 15.30 a piatok 14.00 – 15.55

Shopping cart

close