Elektronická prihláška na vyplnenie

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/22 do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno – dramatického odboru sa konajú v dňoch 14. – 15. júna 2021 v čase od 13.00 – 17.00 hod. v budove ZUŠ

 • V hudobnom odbore na hudobné nástroje:
  • CIMBAL – NOVÉ
  • Hra na klavíri, na keyboarde
  • Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase
  • Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej , basovej, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, lesnom rohu
  • Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare, cimbale
  • Hra na akordeóne
  • Hra na bicích nástrojoch
  • Spev, zborový spev

          V elokovanom pracovisku v Kamenci pod Vtáčnikom: gitara, keyboard, dychové nástroje
        V elokovanom pracovisku v Nitrici: dychové nástroje, akordeón, keyboard
        V elokovanom pracovisku v Nitrianskych Sučanoch: zobcová a priečna flauta ,dychové nástroje, keyboard

Viac informácií  na tel.č.  0918 374 477 a u triednych  učiteľov

Shopping cart

close