Elektronická prihláška

Možnosť prihlásiť sa do hudobného, výtvarného a tanečného odboru.

V hudobnom odbore je možnosť prihlásiť sa na hudobné nástroje:

Hra na klavíri, na keyboarde

Hra na sláčikových nástrojoch: na husliach, viole, violončele, kontrabase

Hra na dychových nástrojoch: zobcovej flaute – sopránovej, altovej, tenorovej , basovej, priečnej flaute, klarinete, trúbke, saxofóne, pozaune, lesnom rohu

Hra na gitare, elektrickej gitare, basovej elektrickej gitare, cimbale

Hra na akordeóne

Hra na bicích nástrojoch

Spev, zborový spev

V elokovanom pracovisku v Kamenci pod Vtáčnikom: gitara, keyboard, dychové nástroje
V elokovanom pracovisku v Nitrici: dychové nástroje, akordeón, keyboard
V elokovanom pracovisku v Nitrianskych Sučanoch
: zobcová a priečna flauta ,dychové nástroje, keyboard

Viac informácií  na tel.č.  0918 374 477 a u triednych  učiteľov

Shopping cart

close