Celoslovenská saxofónová súťaž Stará Ľubovňa, 26.apríl 2023

Adela Nechalová – strieborné pásmo v I. kategórii

Matúš Janovič – strieborné pásmo v I. kategórii

Maroš Kohút – bronzové pásmo v II. kategórii

Jakub Veselý – bronzové pásmo v II. kategórii

Komorná hra – Adela Nechalová, Kamila Valašeková, Matúš Janovič, Maroš Kohút, Jakub Veselý – bronzové pásmo

Žiaci sú z triedy Bc. Martina Petáka a Kamily Valašekovej, DiS.art.

Korepetície – Mgr.art. František Kadera

Gratulujeme

Shopping cart

close