Sarah Bartolenová – Čestné uznanie / trieda Mgr. Lenky Matušíkovej Odborná porota posudzovala 22 216 prác detí zo 78 krajín a ocenila 1 403 prác, ktoré uspeli vo veľkej konkurencii. Zoznam a fotografie ocenených prác nájdete na webe výstavy www.mdvv-lidice.cz. Výstava ocenených prác je otvorená od 1.júna 2020 do 31. januára 2021 v galérii v […]

Vyučovanie od 26.10.2020 do 27.11.2020 Na základe informácií vlády SR zo dňa 22.10.2020 a následne tlačovej konferencie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom: – mení sa forma individuálneho vyučovania – prechádzame na dištančné vzdelávanie, čiže online vyučovanie. Triedni učitelia budú kontaktovať žiakov a rodičov (rozvrh hodín) – v skupinovom vyučovaní – […]

Vážení rodičia a milí žiaci, na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ oznamujeme, že od pondelka 12.10. 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách. V našom prípade nebude prezenčné vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, v hudobnom odbore v predmetoch hudobná náuka, prípravná hudobná výchova, zborový spev, […]

Vážení rodičia, milí žiacivyučovanie na našej škole prebieha bez obmedzení, samozrejme za prísneho dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID -19.Momentálne nemá skúšky Big band.Od 16.09.2020 platia nové upravené usmernenia – manuál nájdete tu https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf.Zákonný zástupca žiaka, ktorý je PN alebo má nariadenú karanténu, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. […]