Slávnostné oceňovanie žiakov, spojené s koncertom žiakov a učiteľov ZUŠ. P. riaditeľka Zdenka Duchoňová odovzdala ocenenie 59 žiakom hudobného, výtvarného a tanečného odboru za reprezentáciu školy a umiestnenie v súťažiach . Gratulujeme!  

Do 26.6. 2024 je spustená e-prihláška: https://zus-novaky.edupage.org/register/ Máte možnosť prihlásiť svoje dieťa: • do hudobného odboru – deti od 5rokov/starší už len na niektoré hudobné nástroje • do tanečného odboru – otvárame aj predprípravné štúdium pre deti vo veku 4-5 rokov • do výtvarného odboru…

Ďakujeme všetkým 189 súťažiacim, ktorí sa zúčastnili 16. ročníka Nováckeho talentu 2024. Prihlásilo sa  57 spevákov a 20 hudobných skupín. Poďakovanie patrí ich pedagógom, korepetítorom a samozrejme, všetkým prítomným za výbornú atmosféru počas celého dňa. Veľká vďaka patrí porote – speváčke Karmen Pál – Baláž a jej kapele:Filip Kluknavský/gitara,…

https://www.zus-novaky.sk/wp-content/uploads/vyhodnotenie-NT.pdf Na 16. ročníku Nováckeho talentu našu školu úspešne reprezentovali: Veronika Vidová – 1. miesto zlaté pásmo v kategórii Ac Vladimíra Trojanová – 2. miesto zlaté pásmo v kategórii Ab Kamila Valašeková – Zlaté pásmo v kategórii Ab Karolína Kurčíková – Strieborné pásmo v kategórii Ab Small Band –…