hn.spakova@gmail.com – 3.ročník/1.časti, 4.ročník/1.časti, 1.ročník/2.časti (5.ročník), 2.ročník/2.časti (6.ročník)

Dištančné úlohy č.1/19.10.