Výsledky súťaže Novácky talent

Porota v zložení Anita Soul spev, Martin Valihora bicie, Michal Bugala gitara, Eugen Vizváry kláves:

Speváci kategória Aa:

1. miesto Sofia Jánošková ZUŠ Dunajská Streda , 2. miesto Laura Rendeková SZUŠ Lučenec

Speváci kategória Ab:

1. miesto Simona Augustovičová ZUŠ Hálkova Bratislava, 2. miesto Karolína Kantorová ZUŠ Žiar nad Hronom, 3. miesto Mark Mäsiar Dunajská Streda

Speváci kategória Ac:

1. miesto Klaudia Hossu ZUŠ Michalovce, 2. miesto Júlia Fajčíková ZUŠ Žiar nad Hronom, 3. miesto Danielka Hudiková ZUŠ Michalovce

Speváci kategória Ad:

1. miesto Petra Vajdová ZUŠ Nováky, 2. miesto Mário Zafka ZUŠ Rajec, 3. miesto Ľubomír Mazák ZUŠ Rajec

Laureát kategórie A Klaudia Hossu ZUŠ Michalovce

Kapely kategória Ba:

1. miesto HS ALARMS ZUŠ Gbely, 2. miesto VIRVAR ZUŠ Kremnica

Kapely kategória Bb:

1. miesto CRAZY TEAM ZUŠ Jaslovské Bohunice, 2. miesto MONKEYS ZUŠ Nováky, 3. miesto READY ZUŠ Michalovce

Kapely kategória Bc:

1. miesto Big Band pri SZUŠ Zvolen, 2. miesto WIND BAND ZUŠ Giraltovce

Laureát kategórie B Big Band pri SZUŠ Zvolen

Inštrumentálny výkon Timotej Rajnoha School Band ZUŠ Žarnovica

Umelecký dojem a prejav Adriana Sojáková HS ALARMS ZUŠ Gbely

 

 

Umiestnenia v súťažiach

VI. ročník husľovej súťaže Rudolfa Orsága

Miroslav Macho – bronzové pásmo v 2. kategórii

Michal Mäsiar – čestné uznanie v 3. kategórii

– trieda uč. Evy Gardlíkovej, klavírny sprievod uč. Beáta Burdová

Kremnica, 25. apríl 2014

Slávik Slovenska 2014

Viktória Takšónyiová – 1. miesto v I. kategórii, postup do krajského kola v Trenčíne

treida uč. Moniky Škrabanovej

sprievod – Adam Lukáč, akordeón ( uč. Jana Oboňová)

Prievidza, 29. apríl 2014

Celoslovenská súťaž v hre na saxofóne

Anna Cinková, Roman Krajčík – bronzové pásmo v I. kategórii

Šimon Beňo – čestné uznanie, I. kategória

– trieda uč. Martina Petáka, klav. sprievod uč. Beáta Burdová

Stará Ľubovňa, 30. apríl 2014

Kremnické laso 2014

Monkeys – 1. miesto v kategórii hud. skupín nad 15 rokov

a zároveň LAUREÁT SÚŤAŽE

uč. Ján Vážan, DiS.art.

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

Kremnica, 2. máj 2014

Zvolenské tanečné pódium

Tanečná skupina MINI – Váza, Diplom za súlad detského tanečného prejavu s hudbou

(Lucia Hanusová, Lucia Laššáková, Lea Kmeťová, Lea Dvončová, Nelka Cachovanová, Martin Dvonč)

uč. Nikoleta Ročkárová

Zvolen,4. máj 2014

 

 

8. ročník celoslovenskej prehliadky Novácky talent

Časový harmonogram súťaže nájdete v prílohe

 

V máji pripravujeme

2.5. Kremnické laso – súťaž, hud. skupiny Monkeys, RŠ band

3.5. Tanečná súťaž Zvolen, tanečné skupiny LERONA a MINI

7.5. Novácky talent – 8. ročník celoslovenskej súťaže, KCMN

10.5. Míľa pre mamu – program pre MC

13.5. Deň matiek – program na mestské oslavy v KCMN,15.00

15.5. Koncert v KCMN – absolventi, školský zbor a orchester, 16.30

20.5. Triedny koncert – uč. Eva Gardlíková

21.5. Interný absolventský koncert v koncertnej sále ZUŠ,16.00

21.5. Plenárne RZ, 16.00

23.5. Noc kostolov, program v Zemianskych Kostoľanoch, 20.00

 

 

Naše úspechy v súťažiach

POP SENICA 2014

15. ročník hudobnej a speváckej súťaže

Monkeys – 3. miesto v kategórii hudobných skupín nad 18 rokov

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

uč. Ján Vážan, DiS. art.

Senica,11.apríl 2014

 

ZEMPLÍN POP 2014

5. ročník súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín pôsobiacich na ZUŠ

Monkeys – 1. miesto v kategórii hudobných skupín nad 18 rokov

(Petra Vajdová-spev, Kristína Valjentová – klávesy, Katarína Svitková – gitara,

Lenka Javorčeková – gitara, Natália Čupcová – basová gitara, Beáta Šmýkalová – bicie)

Beáta Šmýkalová, Natália Čupcová – cena za inštrumentálny výkon

( uč. Ján Vážan, DiS.art.)

Michalovce, 8. apríl 2014

 

Gitarový festival Giraltovce

Maroš Kalinay – 3 .miesto v 1. kategórii ( uč. Zuzana Boriková)

Alex Ďurta, Zuzana Svitková – Čestné uznanie ( uč. Peter Pisár)

Giraltovce, 4. apríl 2014

 

Schneiderova Trnava 2014

Sólová hra na husliach

Miroslav Macho 2. kategória Čestné uznanie

(trieda uč. Evy Gardlíkovej, korepetícia uč. Beáta Burdová)

Komorná hra

2. kategória zoskupenie sláčikových nástrojov s klavírom:

Michal Mäsiar, Miroslav Macho, Adriana Juríková – strieborné pásmo

(trieda uč. Evy Gardlíkovej a uč. Beáty  Burdovej)

Trnava 21. marec 2014

 

Medzinárodná tanečná súťaž Pobyb bez bariér

kategória OPEN Dance 12-15 rokov – 4. miesto

Tanečná skupina LERONA: Miroslava Ďuricová, Kristína Filková, Lenka Roháčová, Lenka Semaníková,

Viktória Tkáčová, Katarína Trčová, Anna Mária Uhlárová, Nikola Uhlárová, Alžeta Oršulová

( trieda uč. Nikolety Ročkárovej)

Bratislava 22.marec 2014

 

 

 

Naše aktivity v apríli

1.4. Triedny koncert uč. Juliana Šimková

3.-4.4. Gitarová súťaž Giraltovce, 3 žiaci

7.-8.4. POP ZEMPLÍN – súťaž Michalovce, Monkeys

7.4. Triedny koncert uč. Kamila Valašeková, uč. Ivan Valašek

9.4. Koncert žiakov dychového oddelenia

11.4. POP SENICA – súťaž, Monkeys

Festival moderného tanca Bojnice, tanečná skupina LERONA

14.4. Triedny koncert uč. Oboňová

15.4. Keyboardová súťaž Považská Bystrica, 1 žiak

Triedny koncert uč. Iveta Moravčíková

25.4. Husľová súťaž v Kremnici, 3 žiaci

Triedny koncert Nitrianske Sučany uč. Mária Kraková

29.4. Triedny koncert uč. Rastislav Šidlo

30.4. Dychová súťaž v hre na saxofón Stará Ľubovňa, 3 žiaci

Stavanie mája – program v Novákoch, v Kamenci pod Vt.

 

V marci pripravujeme

18.3. Triedny koncert uč. Škrabanová

19.3. Koncert strunového oddelenia v koncertnej sále ZUŠ o 15.00

21.3. Celoslovenská husľová súťaž v Trnave

Triedny koncert v Nitrici – uč. Špaková, uč. Humaj, uč. Peták

25.3. Triedny koncert uč. Špaková a uč. Peták

26.3. Rodinný koncert v koncertnej sále ZUŠ o 16.30

31.3. Triedny koncert uč. Pisár a uč. Vážan

 

Čo nás čaká vo februári

  3.2. 2014  POLROČNÉ  PRÁZDNINY

  6.2. 2014  Polročný koncert žiakov PŠ v koncertnej sále ZUŠ o 16.30 hod.

11.2. 2014  Školská keyboardová prehliadka v koncertnej sále ZUŠ o 15.00 hod.

12.2. 2014  Rodičovské združenie absolventov o 16.30 hod.

17.-21.2.2014  JARNÉ PRÁZDNINY

26.2.2014  Triedny večierok uč. Beáta Burdová

 

Školský výberový koncert

Dňa 29.januára 2014 o 15.30 hod.

sa v koncertnej sále ZUŠ koná

Školský výberový koncert,

na ktorý Vás srdečne pozývame.

 

PF 2014

Aby ste v čarovnej atmosfére Vianoc

zabudli na starosti všedných dní

a nový rok prežili čo najlepšie

praje kolektív ZUŠ v Novákoch

Shopping cart

close