V decembri pripravujeme:

 

  2.12. Výchovný koncert pre MŠ a ZŠ, KCMN 9.00 hod.

11.12. Vianočný koncert v kostole v Kamenci pod Vtáčnikom, 16.30hod.

15.12. Školská klavírna prehliadka, koncertná sála 15.00 hod.

17.12. Vianočný koncert v kostole v Novákoch,16.30 hod.

 

 

Školský koncert

Dňa 11. novembra 2014 o 16.00 hod.

Vás pozývame na Jesenný koncert

do koncertnej sály ZUŠ.

Program koncertu v prílohe

 

Koncerty v októbri

V rámci Mesiaca úcty k starším sme odohrali koncerty v Lehote pod Vtáčnikom, Nitrici, Kamenci pod Vtáčnikom

a pripravili program pre Klub dôchodcov v Novákoch.

 

Plenárne RZ

Rada rodičov RZ pri ZUŠ v Novákoch

Vás pozýva na

Plenárne rodičovské združenie

dňa 24.septembra 2014 o 16.00 hod.

v koncertnej sále ZUŠ.

 

OZNAM

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Novákoch oznamuje,

že prihlásiť sa na štúdium v ZUŠ v šk.roku 2014/15

je možné do 12.septembra 2014.

Prihlásiť sa môžete do tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru,

v hudobnom odbore na nástroje: flauta, klarinet, saxofón, trúbka, lesný roh, pozauna,

husle, kontrabas, basová gitara, bicie, spev, keyboard, akordeón.

 

Otvorenie šk.roka 2014/15

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy v Novákoch oznamuje:

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15

sa koná dňa 2.9.2014 o 13.30 hod. v koncertnej sále ZUŠ.

Žiaci tanečného odboru hláste sa u uč. Ročkárovej

v stredu 3.9. 2014 v čase od 13.30 hod.

V prílohe rozvrh hodín hudobnej náuky.

 

Hurá, prázdniny!

Riaditeľstvo a kolektív pedagógov ZUŠ v Novákoch

prajú všetkým žiakom i rodičom

príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek.

 

1. miesto v Zlatom pásme

Krajský festival komornej hry dychových nástrojov

Trúbkové trio – 1. miesto v II. kategórii v Zlatom pásme

(Adam Kleman, Marek Kleman, Dorota Kmeťová)

– trieda uč. Vladislav Humaj, Martin Peták

Partizánske, 5. jún 2014

 

1. miesto v krajskej súťaži Slávik Slovenska 2014

Viktória Takšónyová – 1. miesto v I. kategórii

a postup na  24. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí

v interpretácii slovenskej ľudovej piesne ( Pezinok 19.-20. jún 2014)

– trieda uč. Moniky Škrabanovej

Trenčín, 29. máj 2014

 

Koncert v KCMN

Shopping cart

close