Kristína Muho – Zlaté pásmo 2. kategória sólo
Lucia Balážová – Bronzové pásmo 3. kategória sólo
trieda uč. Soňa Petáková, DiS.art.
Bojnice, 23.máj 2019

Shopping cart

close