Celoslovenská súťažná prehliadka Svetozára Stračinu

Timotej Vida – Zlaté pásmo v 7. kategórii v sólovej hre na husle

Terézia Ďurejová – Strieborné pásmo v 1. kategórii v sólovej hre na husle

trieda uč. Eva Gardlíková, DiS,.art.

Detva, 24. máj 2019

Gratulujeme!Shopping cart

close