Adam Putiška – 3. miesto v zlatom pásme v kategórii I.C

Sofia Gubová – strieborné pásmo v kategórii I.B

Timea Toronyiová, Lucia Görögová- strieborné pásmo v kategórii II.A

Martin Obžera – strieborné pásmo v kategórii II.B

Emma Putišková – strieborné pásmo v kategórii III.A

( trieda Mgr. Zuzany Borikovej)

Prievidza, 28. november 2019

Shopping cart

close