Vzhľadom na skutočnosť, že vyučovanie na školách je až do odvolania prerušené, na našej škole prebieha vyučovanie nasledovne:

hlavné nástroje – online cez aplikácie po dohode s triednym učiteľom

kolektívne vyučovanie hudobná náuka, výtvarný a tanečný odbor – formou dištančných úloh, ktoré budú pravidelne zverejnené na web stránke školy aj na FB školy

Prajeme všetkým žiakom aj rodičom pevné zdravie a veľa trpezlivosti!

Do skorého videnia

Shopping cart

close