Tanečný odbor – dištančné úlohy
Pani učiteľka Andrea Čižnárová zadala nasledovné úlohy pre všetky ročníky
Link na pozície baletu, treba sledovať správne držanie rúk :
https://youtu.be/ZvQXsEJhpbk

Ďalej treba pravidelne cvičiť:
20x brušáky
20x kliky
20x sklápačky
20x zdvihy nôh
20x angličak
50x jumpin jack
1min plank
2x 30 sekúnd šnúra pravá a ľavá noha
30 sekúnd čelný špagát

Shopping cart

close