Vážení rodičia, milí žiaci
vyučovanie na našej škole prebieha bez obmedzení, samozrejme za prísneho dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení v súvislosti s COVID -19.
Momentálne nemá skúšky Big band.
Od 16.09.2020 platia nové upravené usmernenia – manuál nájdete tu https://www.minedu.sk/data/att/17288.pdf.
Zákonný zástupca žiaka, ktorý je PN alebo má nariadenú karanténu, je povinný túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi, príp. vedeniu školy. Následne pri opätovnom nástupe do ZUŠ žiak odovzdá vyplnené a podpísané tlačivo o bezinfekčnosti – nájdete na web stránke školy aj v hlavnom vstupe do budovy školy.
Ďakujeme za dodržiavanie všetkých opatrení

Shopping cart

close