Vážení rodičia a milí žiaci,

na základe rozhodnutia ministra o opatreniach pre školy https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-o-opatreniach-pre-skoly-12102020/ oznamujeme, že od pondelka 12.10. 2020 až do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

V našom prípade nebude prezenčné vyučovanie vo výtvarnom a tanečnom odbore, v hudobnom odbore v predmetoch hudobná náuka, prípravná hudobná výchova, zborový spev, Big band.

V týchto predmetoch prechádzame na dištančné vzdelávanie, prosíme o trpezlivosť, všetky pokyny budú zverejnené na web stránke školy www.zus-novaky.sk.

Kapely a ľudový súbor budú dohodnuté s vyučujúcimi individuálne.

Individuálne vyučovanie – hra na nástroji pokračuje, samozrejme za dodržania prísnych hygienických podmienok. Rúška sú povinné už pre všetkých žiakov.

Nutné je nosiť tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti po PN alebo nariadenej karanténe žiaka.

Veríme, že to spoločne zvládneme a čoskoro sa zasa uvidíme osobne!

Shopping cart

close