Vyučovanie od 26.10.2020 do 27.11.2020

Na základe informácií vlády SR zo dňa 22.10.2020 a následne tlačovej konferencie ministra školstva zo dňa 23.10.2020 oznamujeme žiakom a zákonným zástupcom:

– mení sa forma individuálneho vyučovania – prechádzame na dištančné vzdelávanie, čiže online vyučovanie. Triedni učitelia budú kontaktovať žiakov a rodičov (rozvrh hodín)

– v skupinovom vyučovaní – hudobná náuka, výtvarný a tanečný odbor pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

Shopping cart

close