Vážení rodičia, milí žiaci,

od 26. apríla 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR obnovujeme prezenčne individuálne vyučovanie pre žiakov všetkých ročníkov ZŠ, SŠ, VŠ okrem spevu a dychových nástrojov, dištančne pokračuje vyučovanie v skupinovej výučbe, speve a hre na dychové nástroje.

https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-a/

Momentálne platné podmienky vstupu žiaka do školy

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

Žiak pri nástupe odovzdá triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe) podpísané zákonným zástupcom – podmienky testovania žiakov a zákonného zástupcu ako v ZŠ a SŠ.

čestné vyhlásenie na stiahnutie tu

Shopping cart

close