NAJNOVŠIE INFORMÁCIE K PANDEMICKEJ SITUÁCII V OKRESE PRIEVIDZA

V týždni od 22. 11. 2021 – 28. 11. 2021 je okres PRIEVIDZA v ČIERNEJ FÁZE
III.stupeň OHROZENIA

Individuálne vyučovanie – pokračuje prezenčnou formou bez zmien podľa platných rozvrhov

Skupinové vyučovanie:

Hudobná náuka: rozdelenie žiakov zostáva podľa párnych a nepárnych týždňov ako v bordovej farbe. Konzultácie budú  individuálne v určenom čase podľa rozvrhu – bližšie informácie u triednych učiteľov.  Úlohy pre žiakov, ktorí sú v karanténe budú zverejnené na edupage – žiaci vypracované úlohy budú posielať na mailové adresy vyučujúcich hudobnej náuky: uč. Oboňová: hn.obonova@gmail.com ,Mgr. Špaková: hn.spakova@gmail.com

Tanečný odbor: vyučovanie podľa dohodnutých pokynov s triednou učiteľkou. Komunikácia cez edupage alebo novaky.tanecna@gmail.com

Výtvarný odbor: zadanie úloh cez edupage, individuálne konzultácie podľa dohody s triednou učiteľkou. Komunikácia cez edupage alebo novaky.vytvarna@gmail.com

Shopping cart

close