Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 29.11.2021

Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú ZUŠ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období od 29. novembra 2021 do 17. decembra 2021. Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.

Vyučovanie vo všetkých odboroch bude prebiehať dištančne podľa platného rozvrhu a podľa pokynov triednych učiteľov.

Zimné prázdniny začínajú v pondelok 20.12.2021

https://www.minedu.sk/data/att/21290.pdf

Shopping cart

close