Ďakujeme za nádherné nedeľné popoludnie všetkým účinkujúcim – Small Band a Big Band ZUŠ Nováky, DDH Hradišťanka, Hradištské mažoretky Akord, Vojenská hudba Banská Bystrica .

Veľké poďakovanie patrí hlavnému partnerovi, ktorý tento projekt podporil z verejných zdrojov – Fond na podporu umenia.

Vďaka patrí aj : Peter Paulík/skvelý moderátor, Juraj Grom/technické zabezpečenie, Štefan Košík/videozáznam, Damian Karak /dron, Dom kultúry Nováky, Mesto Nováky, KRK Nováky, , mäsovýroba Paldi, Exclusive reklama.

A samozrejme, vďaka všetkým v publiku za výbornú atmosféru.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=zusnovaky&set=a.725740379558656

https://www.facebook.com/media/set?vanity=zusnovaky&set=a.725745909558103

Shopping cart

close