Nováky, 16.jún 2023

Za absolventov sa prihovoril Matúš Závadský:

Vážená pani riaditeľka, milí učitelia, milí žiaci.

Dlho som rozmýšľal, ako začať tento príhovor a nájsť tie správne slová na vyjadrenie toho, čo pravdepodobne všetci teraz cítime – vďaku, dojatie, či radosť….

Stojíme tu po deviatich rokoch, ako absolventi Základnej umeleckej školy v Novákoch a možno rozmýšľame nad tým, ako rýchlo ubehol čas od prvých tónov, či prvých ťahov štetcom…

Základná umelecká škola v Novákoch nám položila základy v oblasti hudby, umenia, spevu, a tým nás ovplyvnila na zvyšok nášho života. Vďaka za to patrí všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí nás na tejto ceste sprevádzali. Učiteľ nie je len niekto, kto odovzdáva vedomosti druhým. Jeho rola je oveľa dôležitejšia. Zahŕňa v sebe povinnosť, potrebu a chcenie odovzdávať novej generácii nazbierané poznanie a životné skúsenosti o tomto svete, s cieľom nielen ho spoznať pre prežitie, ale urobiť ho i lepším, aby život prinášal viac radostí ako starostí, viac lásky ako nenávisti, viac dobra ako zla.

Dovoľte mi, aby som Vám v mene svojom a v mene všetkých absolventov školského roku 2022/2023 úprimne poďakoval za dlhoročnú prácu a láskavé vedenie. Prajeme Vám dobré zdravie, veľa radosti z práce a žiakov. Nech sa Vám aj naďalej darí meniť naše srdcia a tým meniť tento svet k lepšiemu.

Veď dobré vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné…

… a tak Vám za všetko ďakujeme.

https://www.facebook.com/media/set?vanity=zusnovaky&set=a.729024239230270

Shopping cart

close