A je tu posledný deň školského roka, ktorý bol pre nás iný – niesol sa v znamení 65. výročia založenia hudobného školstva v Novákoch. S tým súviselo viac veľkých koncertov – Vianočný koncert v kostole sv. Mikuláša v Novákoch, Koncert k 65. výročiu založenia školy v DK Nováky, po 3- ročnej prestávke 15. ročník Nováckeho talentu, s podporou FPU Festival dychových orchestrov Nováky 2023. A samozrejme, množstvo súťaží – v ktorých sme boli tento rok mimoriadne úspešní a veľa vystúpení na rôznych podujatiach.
Ďakujeme všetkým žiakom za reprezentáciu, rodičom a priateľom školy za podporu a celému pedagogickému kolektívu za mimoriadnu aktivitu a tvorivosť.
V mene vedenia školy všetkým prajeme krásne a oddychové prázdninové dni!


Na záver si dovolíme citovať nádherné poďakovanie, ktoré sme dostali :
„Vážim si prácu vedenia, lebo dlhodobo buduje svojim žiakom umeleckú školu „rodinného typu“. Vážim si prácu pani učiteliek a pánov učiteľov pre ich poznanie umenia a ľudskosť, vďaka ktorým žiaci žijú svoj život bohato. Ďakujem Vám!“

Môže ísť o dielo text

Shopping cart

close