1. miesto a postup do krajského kola súťaže DEŇ TANCA 2019: TS Lentilky, Duo Leronky
Lerona – 2.miesto, Little Lerona- 5.miesto
Súťaž sa uskutoční v nedeľu 14.4.2019 so štartom o 9:00 hod. Miesto konania: Kino Hviezda Trenčín (Kniežaťa Pribinu 197/3, 911 01 Trenčín).

5.4.2019, Prievidza
Gratulujeme

Shopping cart

close