Lentilky – strieborné pásmo v I. kategórii, choreografia Bábiky
Little Lerona – strieborné pásmo v II. kategórii, choreografia Krutosť vojny
Lerona – strieborné pásmo v III. kategórii, choreografia Zbrane ženy
Duo Leronky – strieborné pásmo v II. kategórii, choreografia The Reason
trieda uč. Elena Meleshchenko
Zvolen, 4.apríl 2019


Shopping cart

close