Ďakujeme všetkým účastníkom a súťažiacim ( ktorých bolo takmer 300) nielen za účasť a skvelé výkony, ale aj za bezproblémový priebeh a výbornú atmosféru počas celého dňa.
Ďakujeme porote King Shaolin, zvukárom BG acoustics Viktor Boronkay a sponzorom:
Hudobniny ePlay Igor Rybnikár
Nestlé Prievidza
PPC, a.s.
Tešíme sa na Vás o rok na 14. ročníku súťaže Novácky talent!

Shopping cart

close