Dovoľte, aby sme sa aj touto cestou poďakovali všetkým, ktorí darovali Rodičovskému združeniu pri ZUŠ Nováky 2% zo svojich daní.
Rodičom a rodinným príslušníkom detí, ktorí sú našimi žiakmi, ale aj tým ktorí u nás deti nemajú a napriek tomu nás aktívne podporili.
Získané finančné prostriedky využijeme na zlepšenie výchovno – vyučovacieho procesu.
Ešte raz ĎAKUJEME!

Shopping cart

close